ระบบสต๊อกสินค้า ระบบสำคัญของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน

ระบบสต๊อกสินค้า คือ การจัดเก็บสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า หรือก็คือ การคำนวณสินค้าให้มีเพียงพอต่อการขาย ซึ่งในการสต๊อกสินค้านั้น ในการเลือกสินค้าควรจะเป็นสินค้าที่จำเป็นและได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนั้น

อ่านเพิ่มเติม