กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ 6 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) สมาคม Thailand Tech Startup ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์สำนักงาน (Office) ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย ในการนำระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร “Total Solution for SMEs” เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ งานแถลงความร่วมมือ “โครงการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร Total Solution for SMEs” ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับหน่วยงานพันธมิตร ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี 21 ธันวาคม 2561 ณ โอกาส นี้…